eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland
 
 
Poul Sveistrup, glemt i Helsinge, husket og æret på Samsø
 
Poul Sveistrups gravsten på Helsinge Kirkegård
 
Poul Sveistrup (1848-1911) var folketingsmand, og teologisk og juridisk kandidat. Hans juridiske løbebane bragte ham både til Samsø og til Kronborg Vestre Birk, to lokaliteter som begge har sat ham et minde. To mindestene som i dag har en noget forskellig fremtoning.

På Samsø var Poul Sveistrup birkedommer fra 1895 til 1902, hvor han blev herredsfoged i Viborg, hvorfra han efter 4 år, i 1906 overtog birkedommerembedet i Kronborg Vestre Birk, med sæde på Helsinge Tinghus. Dette embede havde han til sin død i 1911. Han repræsenterede Viborg i folketinget fra 1903 til 1909 og var tilsluttet Reformpartiet. Sveistrup var stærkt engageret i datidens samfund, var stærkt interesseret i både kvindesagen og fredsbevægelserne, var en tid formand for Dansk Fredsforening.
Poul Sveistrup var en respekteret mand, ingen tvivl derom.

Hvordan er det så med nutidens respekt for Poul Sveistrup?

På højdedraget Dyret på Samsø, eet af øens højeste punkter, står en mindesten, velpasset og synlig for alle besøgende, med skriften trukket op så alle kan læse med, et værdigt minde om en mand som samfundet satte pris på.

I Høbjerg hegn, knapt 50 meter fra skovvejen, men næppe bemærket af de forbipasserende, står i skovbunden en vaklende sten, med en indskrift som kræver et meget tæt studium for at tyde. Stenen signalerer glemsel, gemt af vejen fra offentlighedens øjne, den diamentrale modsætning til den fremtoning som stenen på Samsø har.

Kronborg Vestre Birks dommerembede er under afvikling, det tinghus hvor Poul Sveistrup havde sit dommersæde skal man finde anden anvendelse for, tiden er måske kommet til at slette sporene af Helsinges juridiske fortid, samtidig med at Poul Sveistrups mindesten står og hensmuldrer i glemselens forfald.

Herfra skal der lyde en appel om at rette op på Poul Sveistrups minde, og hans sten i særdeleshed. En oplagt idé til samarbejde mellem Gribskov Kommune og Skov og Naturstyrelsen, og måske også Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre. Holbo Herred var identisk med Kronborg Vestre Birk.
En opretning af stenen, en forklarende tavle med vejvisning ved skovvejen, det vil være en fin erkendtlighed over for Poul Sveistrups minde. Lad os nu komme i gang.

 
Således mindes Samsø sin tidligere dommer
 
Således mindes Helsinge sin tidligere dommer
 
Kan vi være det bekendt?

eXTReMe Tracker