eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland
 
 
Sandflugtsmonumentet i Tisvilde
 
 
I Tisvilde begyndte sandflugten omkring 1550, og det ramte et område som lå mellem Liseleje, Arresø og Tisvilde.
Det fortælles, at præsten i Tibirke i 1555 fik tillagt korn fra sognets kongetiende som kompensation for ødelagte marker.
Tibirke Kirke blev siden delvis offer for sandflugten, da den i 1612 blev lagt sammen med Vejby Kirke. Kirken endte med at være tre fjerdedele dækket med sand, men er siden blevet gravet fri og taget i brug igen.

Sandet samlede sig i miler på 10-30 meters højde, og de dækkede alt, hvad de passerede. Det som oprindelig var et fladt og lavtliggende landskab med strandenge blev nu nærmest til ørken. Man ved fra udgravninger i 1966 af en af de forsvundne landsbyer, Thorup, at den ligger begravet under 2 meter sand.

Men katastrofen for området var endnu værre. Arresø var oprindelig en fjord, som havde sit udløb igennem Bydinge Å, som løb fra søen i en bue nord om Arrenakke og ud i Roskilde Fjord. Dette åløb sandede til og ødelagde udnyttelsen af vandkraft, men det betød navnlig at vandstanden i søen steg og vandet oversvømmede markerne. Til erstatning for Bydinge Å, gravede man i 1717-19 en kanal som går igennem det, som i dag er Frederiksværk.

Situationen blev efterhånden så truende, at man tilkaldte eksperter fra Holland, men de fik ikke udrettet noget. Først da en særdeles hårdhændet, men handlekraftig tysker, Johan Ulrich Røhl, fik overdraget ansvaret, skete der noget.
I 1724 gik han i gang med at dæmme op for naturens hærgen. Der blev sat gærder op, gravet grøfter til at opsamle flyvesandet og holde dyrene ude, og endelig blev der sået forskellige græsarter og tilplantet med træer. Trods modgang og uheld lykkedes det Røhl efter 10 års arbejde at få sandflugten under kontrol, og han huskes derfor som "sandflugtens bekæmper". Undervejs gjorde han sig dog særdeles upopulær på egnen, og de mange klager der indløb over hans fremfærd og opførsel medførte til sidst at han blev sagt op og bortvist fra Tisvilde. Den 23. april 1736 erklærede Kong Christian VI i en resolution at katastrofen var standset og der blev efterfølgende opsat en stenstøtte i Tibirke til minde om sandflugten og om Røhls indsats.

Selv om han sejrede over sandet, så fik Johan Ulrich Røhl ikke den tak han vel rettelig havde fortjent, hans navn er dog på sandflugtsmonumentet med teksten: "Som vel fortjent er lønnet for sin Møje".
Han blev dekoreret af både Frederik IV og Christian VI, me rig var han næppe. I 1730 gik han endda fallit. Han døde i Helsingør i 1754 og blev begravet fra den tyske menighed. Han blev omkring 80 år gammel.

Omkring år 1800 satte man de første skovfyr, som stadig i dag kan ses i Troldeskoven.

Skrevet Februar 2009

©Hans Reckweg

Videregivelse er ikke tilladt, jfr. Ophavsretsloven.
Det er imidlertid tilladt at linke direkte til denne side.

 
 

eXTReMe Tracker