eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland
 
 
Forpagter Hans Hansen i Vejby Præstegård og hans familie
 
Fra Fodslette på Langeland over Nexelø til Vejby Præstegård.
 
  Hans Hansen blev født i Fodslette Sogn den 3. januar 1823. Han var søn af en husmand og skrædder og var vel bestemt til en livsbane på de sydlangelandske jorder omkring godset Hjortholm som var den hovedgård som de fleste af gårdene i sognet var udstykket fra.
Imidlertid fik han sit virke på Nexelø og i Vejby Præstegård.

Han blev gift med Ane Bendixen, datter af Bendix Christiansen, sognefoged og lægdsmand, og også gårdmand på gården Sophiendahl, en æret og respekteret mand i sognet.
Familien Bendixen stammede fra en skomager i Nakskov og det var med Anes farfar Christian Bendixen at familien kom til Langeland. Han kom dertil for at sætte ruder i vinduerne på Hjortholm, blev indlogeret i en længe på godset, og han blev senere fæster på Sophiendahl, Anes fødegård.
Hans Hansen og Ane Bendixen blev gift i Fodslette Kirke 12. oktober 1852 og 10. marts 1853 kommer det første barn til verden, det første af i alt 14, som kom til verden i Fodslette, på Nexelø, og endelig i Vejby i Nordsjælland.

Den 28. maj 1853 rejste den lille familie fra Langeland til Nexelø, hvor Hans Hansen blev forpagter af en gård, formentlig Marianelund, det nuværende spejdercenter. Her på den lile ø i Sejrøbugten tilbragte familien de næste 14 år.

På Nexelø fødes der fire børn, inden familien i 1867 forlader øen for at rejse til Vejby i Frederiksborg Amt, hvor Hans Hansen bliver forpagter af præstegården.
Nexelø var på de tid uden færgeforbindelse til Sjælland, al trafik foregik ved at man kørte, roede, eller vadede over det flade farvand mellem Havnsø og Nexeløs sydende.
Til Nexelø kommer også Ane Bendixens broder Kristoffer Bendixen fra Fodslette, i folketællingen fra 1855 står han anført som tjenestekarl på samme gård som Hans Hansen forpagter. Han rejser fra øen videre ud i verden, fra 1857 til 1865 er han guldgraver i Australien. Han kommer dog tilbage til Langeland og stifter familie i Humble.

Hans Hansen og Ane Bendixen med den forøgede familie rejser fra Nexelø i 1867 til Vejby, og her virker Hans Hansen som præstegårdsforpagter til sin død den 28. maj 1891. I Vejby fødes der yderligere ni børn, hvoraf den ene dog dør som spæd.

Hvad blev der af alle disse børn? Jeg har nogle oplysninger om nogle af dem, men langt fra alle.

1. Hans Christian Hansen, født 10 marts 1853 i Fodslette , ingen yderligere oplysninger.

2. Johan Christopher Hansen, født 1. juni 1854 på Nexelø, tager navneforandring til Brygge, iflg. Skrivelse fra Frederiksberg Birk af 6/5 1916, ingen yderligere oplysninger.

3. Peter Bendix Hansen, født 31. marts 1857 på Nexelø, ingen yderligere oplysninger.

4. Augustine Sophie Hansen, født 9. august 1859 på Nexelø, ingen yderligere oplysninger.

5. Anne Marie Methine Hansen, født 18. marts 1861 på Nexelø, vender jeg tilbage til senere i artiklen.

6. Carl Emil Hansen, født 4. september 1863 i Vejby, vender jeg tilbage til senere i artiklen.

7. Martin Vilhelm Hansen, født 22. maj 1866 i Vejby, vender jeg tilbage til senere i artiklen.

8. Rasmine Juliane Hansen, født 3. februar 1868 i Vejby, ingen yderligere oplysninger.

9. Laurits Frederik Hansen, født 30. april 1869 i Vejby, ingen yderligere oplysninger.

10. Ane Marie Hansen, født 26. januar 1871 i Vejby, død 6. februar 1871 i Vejby.

11. Anne Hansine Hansen, født 15. januar 1872 i Vejby, ingen yderligere oplysninger.

12. Elvine Marie Hansen, født 28. marts 1873 i Vejby, vender jeg tilbage til senere i artiklen.

13. Mathilde Mariane Hansen, født 15. november 1874 i Vejby, ingen yderligere oplysninger.

14. Anna Christine Hansen, født 4. december 1875 i Vejby, ingen yderligere oplysninger.


Anne Marie Methine Hansen, født 18. marts 1861 på Nexelø. Methine er også navnet på Ane Bendixen´s ældre søster, født 1831. Anne Marie Methine Hansen bliver 10. februar 1888 viet i Vejby kirke til gårdejer Jan Petersen, født 25. maj 1860 på Kinkelgaard i Store Magleby, hvis slægt kan føres tilbage til de allerførste hollandske indvandrere på Amager. Jan Petersens tip-tipoldefar var Jan Zybrandts, gift 25. april 1686 med Nille Peters, født 15. november 1663, død 18. juni 1727.
Parret får 13 børn, hvorefter Anne Marie dør 5. august 1913. Jan Petersen gifter sig derefter i Dalby Kirke med Anne Maries lillesøster Elvine Marie 26. september 1914. Vielsen fortages af Gutzon Peter Münster, sognepræst for Sønder Dalby og Tureby Menigheder. Dette ægteskab er barnløst. Jan Petersen dør 2. marts 1940 i Store Magleby. Elvine Marie dør i december 1946 og bliver også stedt til hvile på Store Magleby kirkegård. Jan Petersen´s og Anne Marie Methine´s yngste søn var min kones onkel, Villum Jansen Petersen, og hans datter og datterdatter bærer begge Methine som mellemnavn, en del af familietraditionen.

Carl Emil Hansen, født 4. september 1863 i Vejby, bliver anden pinsedag, 21. maj 1888 i Vejby Kirke gift med Hanne Jørgine Larsdatter, født 31. oktober 1853 i Tisvildeleje, datter af fisker Lars Jørgensen i Tisvildeleje. Samme dag døbes deres datter Anna Cathrine Vilhelmine Hansen, født 11. marts 1888 i Vejby.
Hanne Jørgine Larsdatter var søster til Jørgen Nielsen Larsen som boede Ved Stranden 13 i Tisvildeleje og var gift med ”Handle Marie”, Hanne Marie Jørgensen. Carl Emil blev således gift ind i en stor fiskerfamilie i Tisvildeleje, hvor på den tid rigtig mange var i familie med hinanden.
Jeg har ikke yderligere oplysninger om Carl Emil Hansen og hans families videre skæbne.

Martin Vilhelm Hansen, født 22. maj 1866 i Vejby, bliver 22. maj 1888 i Vejby Kirke gift med Inger Marie Mathiasen, født 23. april 1866 i Holløse, datter af gårdmand Jens Mathiasen i Holløse. De får en søn, Hans Mathias Hansen, født 1. marts 1892 i Nejlinge.
Martin Vilhelm Hansen er på dette tidspunkt forpagter af Matr. nr. 7a af Nejlinge, den nuværende Tolykkegaard.
Jeg ved ikke hvad der senere blev af Martins familie. De optræder ikke senere i folketællingerne.
I folketællingen fra 1906 er der kommet andre beboere på matriklen i Nejlinge.

Hans Hansens enke, Ane Bendixen, dør 19. juli 1914 i Solbjerg sogn på Frederiksberg, 80 år gammel, hun bliver begravet på Vejby Kirkegård. Det er Gutzon Peter Münster, sognepræst for Sønder Dalby og Tureby Menigheder som foretager begravelsen.
Hun har formentlig boet hos et at børnene, men hvem ved jeg ikke. Måske kan det være hos sønnen Johan Christopher Hansen(Brygge), da denne i 1916 øjensynligt bor på Frederiksberg, men det er ikke bekræftet.

Spørgsmålet er, hvad blev der af alle de andre børn?
Nogle er måske blevet på egnen, og har efterkommere her.

 
Skrevet Marts 2009

©Hans Reckweg

Videregivelse er ikke tilladt, jfr. Ophavsretsloven.
Det er imidlertid tilladt at linke direkte til denne side.

 

eXTReMe Tracker