eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland
 
 
Mindemuren ved Helsinge Gadekær
 
Christiern Pedersen (1480 - 1554) oversatte Bibelen til dansk, medens han boede i Helsinge. Her levede han de sidste 10 år af sit liv, efter at have været oversætter og forfatter gennem hele livet. Medens han boede i Paris udgav han førsteudgaven af Saxos Danmarrkkrønike i 1514, som var skrevet på grundlag af et håndskrevet dokument. Titelbladet kan ses i gengivelse her
Under et ophold i Holland, sammen med Kong Christian II, tilsluttede han sig Luthers nye reformatoriske tanker, og hjemkommet fik han til opgave at oversætte Bibelen til dansk.
Det første eksemplar af Bibelen fra 1550 opbevares i Helsinge Kirke.
Christiern Pedersen har måske haft lige så stor betydning som H.C. Andersen, men var lidet værdsat af datidens magthavere. Han tog de fattiges parti, og blev derfor knægtet af adelen. Han døde fattig i Helsinge, hvor han boede hos præsten, og blev begravet her.
Mindemuren ved Gadekæret i Helsinge er rejst med støtte fra Ny Carlsberg Fonden i 1956, til minde om byens nok kendteste historiske søn. Idémanden til projektet var digteren Hans Hartvig Seedorff som boede i Tibirke.
Anlægget blev genindviet efter restaurering i 2004 i forbindelse med byforskønnelsen.
 

eXTReMe Tracker