eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland
 
 
HEP vaskemaskinen - Hurtig - Enkel - Praktisk
 
Et vaskebrædt er for mange i dag et ukendt redskab. Måske som forbundet med en rekvisit i et skiffle band, men dem som har oplevet det anvendt til dets oprindelige formål bliver færre og færre. Sammen med gruekedlen var det imidlertid det basale når der skulle vaskes tøj indtil midten af sidste århundrede.

I 1946 opfandt Erik Sangill, som var ung ingeniør studerende, imidlertid den halvautomatiske vaskemaskine, og i lokalerne på Mårumvej i Græsted fabrikeredes der HEP vaskemaskiner i tusindvis gennem årene indtil slutningen af 70erne. Sangills opfindelse var i højeste grad medvirkende til at sende vaskebrædt og gruekedel på pension, og samtig forbedre husmoderens arbejdsforhold væsentligt.
HEP anvendte en rotor som satte vandet i bevægelse i det firkantede kar, og denne proces var mindre hårdhændet ved tøjet end vaskebrædtets riller, og den fjernede noget af det mest slidsomme og skadelge arbejde fra husmoderens hverdag. Maskinerne kunne fås såvel med el som gasopvarmning, og der var også en centrifuge i Sangills varesortiment, så man må sige at han virkelig lettede husmoderens arbejde. At vride det våde tøj var nemlig hårdt ved hænder og arme. At stå og røre i en gruekedel har også været sundhedsskadeligt, især for astmapatienter. Det var kort sagt en epokegørende opfindelse som blev gjort af Erik Sangill i 1946.

HEP maskinerne afløste som sagt gruekedlerne, og da disse også blev anvendt til at koge de store mængder vand der skulle til at skolde grisen, når man slagtede på landet, så opdagede man hurtigt at en HEP vaskemaskine også var uovertruffen også til at koge vand i større mængder i.

HEP var ikke den eneste danske vaskemaskine på markedet. Fra Haka i Fuglebjerg kom der også vaskemaskiner, og den store Ferm fra Ulstrup vil også huskes af flere. På Kirkebjerg Allé i Glostrup lå firmaet Centrfugal Wash, som lavede fuldautomatiske vaskemaskiner som skulle fastboltes til gulvet, for at sikre at de ikke hoppede rundt når der blev centrifugeret. Senere blev der anvendt kontravægte for at stabilisere maskinerne. Også firmaet Vølund var leveringsdygtige i fuldautomatiske vaskemaskiner, men hovedvægten var hos Vølund lagt på industrimaskiner.

Erik Sangills firma forhandlede også andre mærker, og de udenlandske gav efterhånden HEP maskinerne hård konkurrence. Til sidst ophørte fabrikationen. Idag er det Punkt1 som har til huse i bygningen hvor HEP maskinerne kom til verden.

Erik Sangill var et pioner på sit felt, og også et behageligt menneske at møde. Jeg var midt i tresserne beskæftiget i hvidevarebranchen, og var flere gange oppe i Græsted for at hente vaskemaskiner hos HEP. Der herskede en hjertelig og personlig stemning i firmaet husker jeg. Sangill var altid lydhør overfor råd til forbedringer, og han tog sig tid, både til at lytte og forklare.

Eril Sangill fejrede sin 85 års fødselsdag den 4 december 2008, still going strong.

 
Her i denne bygning blev HEP vaskemasinerne produceret
 
Skrevet Februar 2009

©Hans Reckweg

Videregivelse er ikke tilladt, jfr. Ophavsretsloven.
Det er imidlertid tilladt at linke direkte til denne side.

 

eXTReMe Tracker