eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland
 
 
 
Hammerichsvej
 
Birkedommer Louis Hammerich 1830 - 1916
 
  Louis Hammerich 1830 - 1916  
 
 
Overfor Helsinge Station ligger en lille undselig vej, som går parallelt med Østergade men gemt bag husrækken. Vejen ender i den store parkeringsplads ved Irma og VP torvet.
Hammerichsvej er opkaldt efter Louis Hammerich, som var birkedommer i Kronborg Vestre Birk fra 1877 til 1906.
Louis Hammerich var født i Kiel i 1830, og havde såvel slesvigsk som dansk juridisk embedeksamen. Han havde deltaget i treårskrigen som officer, og i Hertugdømmerne virket som borgmester, politimester og byfoged i Eckernförde, herredsfoged i Bøking herred og politimester og rådmand i Flensborg, inden turen gik til Århus, hvor han var politimester.
Han blev udnævnt til birkedommer i Helsinge i 1877, og virkede her til 1906, hvor han blev afskediget med titel af konferensråd.
Han var et udpræget selskabsmenneske, boede på gården Kongensgave, det nuværende bymuseum, og var en af initiativtagerne til at få jernbane til byen.
Louis Hammerich døde i 1916 i Århus.
 

eXTReMe Tracker