eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland
 
 
Gramsvej
 
Dyrlæge Jens Laurits Gram 1872 - 1950
 
En meget lille vej gemmer sig her. Bødkergården har navn efter det
bødkerværksted som lå her, og den navnkundige Bødker Chr. Heintz, som
var 5te generation af bødkere, mange på Helsingeegnen.
Jens Grams minde på
Helsinge Kirkegård.
Dyrlæge og kirkeværge.
 
Den lille vej som går ind fra Vestergade ved ejendommen Bødkergården er opkaldt efter dyrlæge Jens Laurits Gram, som var initiativtager til at få et elektricitetsværk til byen allerede i 1904. Han var i de første mange år formand for værket, og lagde mange kræfter i arbejdet med dets fremdrift. Værket gav overskud, og der blev uddelt penge til velgørende formål.
Som et kuriosum kan nævnes, at der blev i 1931 bevilget 1200 kroner til forskønnelse af byens gadekær. Dog stilledes der den betingelse at sognerådet lod gadekæret oprense først.
Dyrlæge Gram var også kirkeværge, og han betalte for en lysekrone som han og hustruen Nanna Gram donerede til Helsinge kirke.
 

eXTReMe Tracker