eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland
 
 
Mindesten over Frederik den VII ved Asserbo Ruin
 
Kong Frederik den VII var en ivrig amatørarkæolog. Han forestod flere udgravninger, især Juliane Mariehøj i Jægerspris er kendt som et af hans projekter. I Asserbo forestod han udgravningen af Asserbo Slotsruin, og også bekæmpelsen af sandflugten i området havde hans bevågenhed.
Til minde om kongens indsats på egnen opsatte naboerne en mindesten, som står i umiddelbar nærhed af Asserbo Slotsruin. Teksten er datidens hyldest til Danmarks sidste enevældige konge:

TIL MINDE om KONG
FREDERIK den VII
FÆDRELANDETS VÆRGE
FRIHEDS VOLLER
FOLKETS VEN
REJSTE EGNENS MÆND
og QVINDER denne
STEN 1874
o

Som noget specielt skal det nævnes, at stenen oprindelig er en dæksten fra en sløjfet langdysse som lå i Unnerup ved Vejby, en helt utænkelig tanke idag, men nok i den arkæologi-interesserede Frederik VII´s ånd.

 
 

eXTReMe Tracker