eXTReMe Tracker
Gribskov Kommune, på toppen af Sjælland

 

65 års dagen for nedstyrtningen af canadisk fly markeret
 
 
Der blev nedlagt kranse fra såvel familie som myndigheder
 
Lørdag den 30. september 1944 mistede to allierede flyvere livet da deres Mosquito jager styrtede ned i Bolandsvang i Gribskov. Flyet var sammen med et andet af samme type på vej hjem til deres base i Norfolk i England.
Flyene havde foretaget angreb på tyske stillinger undervejs over Danmark, og efter beskydning fra Flakfortet eller Middelgrundsfortet skiltes flyene, og det her nedstyrtede fly var i lav højde på vej over Gribskovs trækroner i et forsøg på at undgå den tyske radar i Gilleleje. Den ramte imidlertid trætoppene og styrtede ned.
Piloten Robin Hugh Thomas og navigatøren Gilbert John Allen mistede livet ved nedstyrtningen.

Det er aldrig blevet fastslået hvor de to flyvere blev begravet, på trods af mange undersøgelser. På den tid var det reglen at tyskerne begravede nedstyrtede allierede flyvere på eller ved nedstyrtningsstedet, men der er ikke fundet spor af begravelser på stedet her.
Præsten i Mårum opsøgte sammen med kirkeværgen den tyske løjtnant Schmidt, som ledte den tyske enhed der forestod oprydningen, for at få udleveret ligene til begravlse på Mårum Kirkegård. Det nægtedes pure.
Resterne af det nedstyrtede fly blev transporteret til Værløse flyveplads. Efter udsagn fra øjenvidner skulle de to lig være med på lastbilen.

I 1985 indledtes den tradition med udspring i 40 års markeringen for kapitulationen, at Flyverhjemmeværnet, repræsenteret ved den daværende Luftmeldeeskadrille Hillerød, , nedlagde en krans på nedstyrtningsdagen den 30. september. Denne tradition er holdt ved lige, nu er det Hjemmeværnet som står for ceremonien.
Initiativet til kransenedlæggelsen kom gennem højtideligholdelsen af 40 året for Danmarks befrielse i 1985, hvor jeg som sektionfører for Luftmeldekorpset i Helsinge, og også formand for den lokale komitté til højtideligholdelse af 40 års dagen, i Helsinge Kommune, sammen med eskadrillechef Dorthe Kvesel og kommandobefalingsmand Anders Hammershøj satte projektet igang.

Ved 65 års dagen for nedstyrtningen, 30.september 2009 markeredes dagen med nedlægning af de her afbildede kranse, fra hjemmeværnet, men også fra de britiske myndigheder og familie til en af de omkomne.

Stenen blev rejst umiddelbart efter befrielsen, og blev afsløret under stort ceremoniel den 22 juli 1945. Præsten i Mårum Johannes Oscar Nielsen Magelund var primus motor i projektet, som støttedes af hele sognet.
Pastor Magelunds hustru Katharina udfærdigede i samarbede med overretssagfører C. E. Balle verset på stenen:

For Danmarks frihed vi takker Gud.
På dette sted faldt to sendebud,
de kom fra England til Danmarks kyst,
og bragte våben til landets dyst.
De købte os frihed ved deres død.
Gud skænke dem fred i Danmarks skød.

Flyverstenen finder man på Nyholmsvej, der er henvisning fra vejen ind til stenen, som efter at der er ryddet omkring den ligger åbent i terrænet.

GPS koordinater

56° 0' 57.24" N
12° 18' 9.28" Ø

Skrevet Oktober 2009

©Hans Reckweg

Videregivelse er ikke tilladt, jfr. Ophavsretsloven.
Det er imidlertid tilladt at linke direkte til denne side.

 
 
Billeder fra Flyverstenen taget efter kransenedlæggelsen
Flyverstenens mindelund Flyversten med kransene Informationstavlen
Krans fra canadisk forsvar Krans fra Hjemmeværnet Krans fra den engelske forsvarsstab
Krans fra familien Allin Kort som fulgte kransene
 
Læs mere om Flyverstenen HER
 

eXTReMe Tracker